Комунальний заклад "Опорний заклад " Кодимський ліцей № 2" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області   


Вступ до школи

Правила прийому до школи

Відповідно до статті 18 Закону України “Про загальну середню освіту” зарахування дітей до першого класу початкової школи здійснюється на безконкурсній основі.

Дітям, які вступають до першого класу школи, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні.

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

– заява на ім’я директора школи;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– медична картка встановленого зразка.

– документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1 -го класу).

До першого класу зараховуються діти, як правило, з шести років, які досягли шкільної зрілості.

Кількість учнів у класах розвивального навчання або допрофільних може бути зменшена до 15 учнів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі їх заяв та договірних зобов’язань на навчання у класах із наповнюваністю нижче нормативної.

Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності підтвердження про прийом до іншого навчального закладу.

Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

У навчальному закладі створюються умови для інклюзивного навчання.

Згідно зі статтею 12 Закону України “Про охорону дитинства” батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини, її фізичний розвиток.

Відповідно до статтей 12, 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов’язані надавати об’єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об’єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров’я і подальші наслідки. Якщо особа та (або) її законні  представники відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків.

Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров’я України від  29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного “Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу”).

 

 

                                                                                 

 

 

          

 

01 червня 2021 р.                             НАКАЗ                                       №

 

Про зарахування учнів до 1 класу

 

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16.04.2017 р. №367, на підставі заяв батьків та документів, підтверджуючих право на зарахування

НАКАЗУЮ:

1. Зарахувати до першого класу наступних учнів:

Байбуз Софію Василівну

Бендас Аліну Володимирівну

Бендаса Дениса Олександровича

Бойченко Дарину Олександрівну

Боярченко Анну Сергіївну

Бурлаку Діану Андріївну

Вдовиченка Артура Сергійовича

Гайдука Михайла Олександровича

Голубенка Тимура Вікторовича

Діордійчука Дмитра Сергійовича

Євтушевську Ірину Миколаївну

Іванченко Єву Вячеславівну

Задорожну Ольгу Вікторівну

Каушан Антоніну Вадимівну

Коваля Дмитра Івановича

Кондратюка Андрія Віталійовича

Лазарець Артура Павловича

Лисак Вікторію Вадимівну

Лисака Ярослава Вадимовича

Лужанського Макара Денисовича

Малик Ульяну Юріївну

Марущака Богдана Михайловича

Мельник Дженніфер Денисівну

Миронову Злату Дмитрівну

Мукана Назара Олександровича

Новоселецького Іллю Ігоровича

Полякова Сергія Дмитровича

Романюка Романа Віталійовича

Сідлецьку Анастасію Іванівну

Солоненка Богдана Денисовича

Стороженка Даніїла Едуардовича

Тарасова Івана Борисовича

Тихонова Іллю Іларіоновича

Ткачука Андрія Ігоровича

Хортюка Мирослава Володимировича

Худинець Анну Юріївну

Чечельницького Олександра Миколайовича

Швеця Ростислава Денисовича

Шевченко Руслану Русланівну

Шевчука Дениса Дмитровича

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

                Директор школи:                                Володимир МАЖАЄВ